Kategorie produktów

Kategorie produktów

Najnowsze artykuły

Czym są pliki cookies?Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z internetem i wchodzi na stronę internetową aptekamika.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika.

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

- zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,

- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony,

- pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez aptekamika.pl Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Apteka aptekamika.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Blokowanie cookies:

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w aptece aptekamika.pl

RODO i przetwarzanie danych osobowych INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ,
I SĄ ZBIERANE OD TEJ OSOBY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMEDIUM Robert Mika, Pocztowa 17, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581544140, tel.: 52 385 40 86, e-mail: kontakt@aptekamika.pl
2.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora
w celu:
-     realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym m. in.:
1) realizacji recept;
2) wystawienia recept farmaceutycznych.
3) realizacji zamówień wysyłkowych
Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
3.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:
-    podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
1)     Narodowy Fundusz Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1844, z późn.zm.);
2)     organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211,
z późn. zm.);
-     podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu, wyłącznie w zakresie realizacji zamówień wysyłkowych przyjętych na stronie internetowej aptekamika.pl:
Poczta Polska, DHL, Fedex, UPS, Inpost , inne firmy kurierskie, Ceneo, PayU, DotPay, inne pośredniczące w     dostawie, płatności lub zakupie produktów na stronie aptekamika.pl

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1)    nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne - w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
2)    zostały one realizowane - w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż określone w pkt 1.
3)    nastąpiła realizacja zamówienia wysyłkowego
6.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo żądania od Administratora:
1.    dostępu do danych osobowych,
2.    niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
3.    niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
4.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2)    prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3)    prawo do przenoszenia danych osobowych;
4)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m.  in. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne) oraz wymogiem umożliwiającym realizacje zamówień wysyłkowych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej oraz wysyłkowej.


INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ,
A SĄ ZBIERANE OD INNEJ OSOBY 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMEDIUM Robert Mika, Pocztowa 17, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581544140, tel.: 52 385 40 86, e-mail: kontakt@aptekamika.pl
2.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora
w celu:
-     realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym m. in.:
1) realizacji recept;
2) wystawienia recept farmaceutycznych.
3) realizacji zamówień wysyłkowych

Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.
3.    Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
1)    dane dotyczące zdrowia;
2)    dane identyfikujące;
3)    dane adresowe;
4)    dane kontaktowe
- w zakresie danych osobowych umieszczanych na recepcie lub pozyskiwanych na podstawie obowiązujących przepisów od osoby przedstawiającej receptę do realizacji.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są:
-    podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
1)     Narodowy Fundusz Zdrowia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1844, z późn.zm.);
2)     organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – art. 119 ust. 3 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211,
z późn. zm.);
-     podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu, wyłącznie w zakresie realizacji zamówień wysyłkowych przyjętych na stronie internetowej aptekamika.pl:
Poczta Polska, DHL, Fedex, UPS, Inpost , inne firmy kurierskie, Ceneo, PayU, DotPay, inne pośredniczące w     dostawie, płatności lub zakupie produktów na stronie aptekamika.pl.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1)    nastąpiła refundacja za lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne - w  przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
2)    zostały one realizowane - w przypadku danych osobowych umieszczonych na receptach innych niż określone w pkt 1.
   
3)    nastąpiła realizacja zamówienia wysyłkowego.
6.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo żądania od Administratora:
1.    dostępu do danych osobowych,
2.    niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
3.    niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
4.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2)    prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3)    prawo do przenoszenia danych osobowych;
4)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m. in. art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne), jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.
INFORMACJA SKIEROWANA DO WSZYSTKICH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
- jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące.
8.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMEDIUM Robert Mika, Pocztowa 17, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581544140, tel.: 52 385 40 86, e-mail: kontakt@aptekamika.pl
Jeżeli Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane, to jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz do  uzyskania informacji o:
1)    celach przetwarzania;
2)    kategoriach odnośnych danych osobowych;
3)    odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w  szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
4)    okresie przechowywania danych osobowych;
5)    prawie do żądania od administratora sprostowania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą;
6)    prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7)    źródle pochodzenia danych osobowych - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.