Legalna Apteka

Kategorie

Najnowsze artykuły

Zwrot zakupionych produktów

Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obarczone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane oraz sfałszowane produkty lecznicze.

Powyższy zapis dotyczy także sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z art. 68 ust. 3l i 3m ustawy - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Istnieje jednak możliwość zwrotu produktu leczniczego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub jego sfałszowania.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Aptece Internetowej www.aptekamika.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od złożenia zamówienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi, który zakupił i chciałby zwrócić produkty niebędące produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.).

Chęć zwrotu towaru należy poprzedzić informacją mailową lub telefoniczną. W informacji takiej należy podać koniecznie następujące informację:

- Numer zamówienia

- Data zamówienia

- Dane adresowe/rozliczeniowe zamawiającego

- Numer konta na który mają zostać zwrócone pieniądze

- Powód zwrotu

Pominięcie którejkolwiek informacji, może skutkować nie przyjęciem reklamacji lub opóźnieniem w zwrocie pieniędzy za niezrealizowane zamówienie.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.